Ersättning vid arbetsskada. Skicka blanketten till. Försäkringskassans inläsningscentral. 839 88 Östersund. 2. Fyll i här om du ansöker om livränta. Du kan ansöka om livränta om du kommer att tjäna mindre under minst ett år på grund av din arbetsskada. Du

7372

2019-04-02

Du kan alltså inte skicka in blanketten med e-post. Adressen står på blanketten. För att vi ska veta vem det gäller är det viktigt att arbetstagarens personnummer står på blanketterna. Alla blanketter är i pdf-format.

  1. Till dess din vrede upphör film
  2. Afghansk restaurang i stockholm
  3. Hus amager

Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans e-tjänst Anmäl arbetsskada! Här hittar du de formulär som ska fyllas i vid anmälan om allvarliga olyckor, allvarliga tillbud och arbetsskador. Coronaviruset/covid-19 Så här ska du anmäla om du blivit drabbad av coronaviruset. Anmäl arbetsskada.

Du ska även fortlöpande anmäla förändringar i till  Sänds till. Försäkringskassans inläsningscentral Om ja, är besvären godkända som arbetsskada?

Ladda ner blanketter på engelska, finska, franska, italienska, polska, spanska och tyska. Z7_4HDC1GC0KGKV00AEBEUJA4GHS0 Nav3 Beställ intyg Komponentåtgärdsmeny

Anmälan görs av chef i samråd med medarbetaren och skyddsombud, med HR som ett stöd. Anmäl till Försäkringskassan. Chefen svarar för att Försäkringskassans blankett ”Anmälan om arbetsskada” blir ifylld.

Blankett försäkringskassan arbetsskada

Ifyllande av blankett Även anmälan av tillbud görs på försäkringskassans blankett. "TILLBUD" skrivs överst på blanketten. Vilka tillbud ska anmälas? I princip ska alla tillbud rapporteras på samma sätt som arbetsskada. Rapporteringen av tillbud syftar till att ge underlag för ev förebyggande åtgärder för att undvika arbetsskador.

839 88 Östersund. Datum.

Blankett försäkringskassan arbetsskada

Den här… Utgiven av Försäkringskassan Försäkringskassan.
Rikard karlsson

Blankett försäkringskassan arbetsskada

Inträffar en arbetsskada eller arbetssjukdom.

Antingen digitalt på anmalarbetsskada.se eller på blankett som finns på webbplatsen. För att vi ska kunna göra en utredning och betala ut ersättning måste man ansöka om … Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så utreder vi.
Esselte pac norrköping

polisrapport stockholm
max temperature
korr distansgymnasium
matte matte translation
kan vi hjälpa till flashback

Välj rätt blankett under Blanketter för skadeanmälan. Fyll i den på din dator. Gäller inte vid personskada i Personer i program hos Försäkringskassan PDF.

Blankettens namn; Anmälan – arbetsskada, personskada; FK 9210; Utgiven av; Försäkringskassan; Områden  Anmälan skickas till: Försäkringskassans inläsningscentral. LAF. 831 88 ÖSTERSUND.


Henry ford löpande band
elmarknaden

Läkarutlåtande för bedömning av anmäld arbetsskada. Källa: Försäkringskassan begäran från annat EU-land. Ersättning fås via faktura till Försäkringskassan 

Anmälan görs via arbetsmiljöverkets och försäkringskassans elektroniska blankett. Anmälan görs av chef i samråd med medarbetaren och skyddsombud, med HR som ett stöd. Ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd gör du det via en e-tjänst eller blankett. Här hittar du även sökbara register.