Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (34:07 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om följderna av den industriella revolutionen. Här berörs ekonomiska följder, politiska och militära följder, sociala följder, socialismen, familjebilden förändras, kvinnorörelsen, könssynen, följder för resor och tid, följder för miljö och befolkning, etc.

8268

industriella revolutionens konsekvenser Ändrade livsvillkor arbetarklass = socialism Överklassen = konservatism Övriga konsekvenser av industriella revolutionen politiska reformer fritid och nöjen militär styra, imperialism och konkurrens medelklassen = liberalism

Denna presentation (9:56 min) av SO-läraren Mikael Larsson nämner flera konsekvenser av den industriella revolutionen och förklarar några av dem lite utförligare. Kategorier: Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (34:07 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om följderna av den industriella revolutionen. Här berörs ekonomiska följder, politiska och militära följder, sociala följder, socialismen, familjebilden förändras, kvinnorörelsen, könssynen, följder för resor och tid, följder för miljö och befolkning, etc. Industriella Revolutionen har påverkat miljön negativt. Ett exempel är att det har blivit mer fabriker då det har blivit mer koldioxidutsläpp, vilket påverkar ozonskiktet negtivt. Det är då vissa som pratar om att jorden ska gå under.

  1. Ericsson omsättning
  2. Jl digital dash

• Oct 6 att komma "när som helst snart", men att "ändå" är det dags att börja tänka igenom konsekvenserna nu." akademiska disciplin, ens yrkesmiljö, ens liv arbeta. bedöma konsekvenserna av flera alternativa scenarier och framtidsbilder i varierande förutsättningar i fråga om demografi, näringsliv, bebyggelse, miljö, natur i grunden, det man kallar den fjärde industriella revolutionen, där fabrikerna. Gör ett arbete kring den industriella revolutionen och dess miljöpåverkan. Skulle därför vilja veta hur miljön såg ut innan revolutionen, i form av olika utsläpp, föroreningar, skogsskövling m.m. Hittar inget vidare på internet kring just detta! Människan påverkar alltid sim omgivning, så även innan den industriella revolutionen fanns det föroreningar och skogsskövling.

Därför tar vi med den här som de samhällsekonomiska konsekvenserna för Sverige är negativa. Skatt Sedan den industriella revolutionen har människan verkat i en ekonomi som.

Delar av miljörörelsen vill inte höra talas om att miljöproblemen går att lösa. av förorening är en ofrånkomlig konsekvens av termodynamikens andra lag. före den industriella revolutionen till mer än 400 miljondelar i dag.

Den snabba teknikutvecklingen, ofta kallad den fjärde industriella revolutionen, för med sig innovation inom många sektorer som kan bidra till att på resurseffektiva sätt lösa samhällsutmaningar. Konsekvenserna leder till att industrisamhället blev större och en massproduktion blir större. Eget resonemang: Enligt mig finns det både fördelar och nackdelar med industriella revolutionen. Fördelarna med det är de långsiktiga konsekvenserna, Nästa nackdel är miljön eftersom industrin startade tidigt startade utsläppen tidigt.

Industriella revolutionen konsekvenser miljö

10 Orsaker och konsekvenser av den industriella revolutionen den orsaker och konsekvenser av den industriella revolutionen De ligger på ekonomiska, sociala och tekniska nivåer. Denna revolution började i England i mitten av sjuttonhundratalet.

Luften blev också smutsig och tung på … industriella revolutionens konsekvenser Ändrade livsvillkor arbetarklass = socialism Överklassen = konservatism Övriga konsekvenser av industriella revolutionen politiska reformer fritid och nöjen militär styra, imperialism och konkurrens medelklassen = liberalism Industriella revolutionen och dess konsekvenser. En hållbar utveckling i spåren av den industriella revolutionen innebär på vilket sätt klimat och miljö påverkas av människans resursanvändande under den här tiden fram till idag. • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. (ur kursplanen) Avsnitt För att träna förmågorna ovan kommer vi under 5 veckor fördjupa oss inom Industriella revolutionen En film om konsekvenserna av den industriella revolutionen. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features © 2021 En stor konsekvens av den industriella revolutionen var att befolkningen ökade och mellan 1700 och 1900 mer än fördubblades jordens befolkning. Efter detta har jordens befolkning fortsatt öka och under 1900-talet har jordens befolkning gått från två till sex miljarder.

Industriella revolutionen konsekvenser miljö

Ett exempel är att det har blivit mer fabriker då det har blivit mer koldioxidutsläpp, vilket påverkar ozonskiktet negtivt. Det är då vissa som pratar om att jorden ska gå under. Den industriella revolutionen….. Ger oss tekniska hjälpmedel, mer mat och bättre medicin, så att många fler människor kan överleva. Samtidigt har det lett det till en skadad miljö på många platser.
Alpvagen bromma

Industriella revolutionen konsekvenser miljö

Den fjärde industriella revolutionen kommer få stora konsekvenser och jag tror inte att de flesta av oss riktigt förstår vad det kommer innebära. Många arbeten kommer försvinna och så mycket som upp till 50 % av alla arbetsuppgifter kommer i framtiden att skötas av robotar och artificiell intelligens.

D487 - Cannabis - Risker och konsekvenser. D488 - Ta mig (Tema: Könsroller) i fokus: Gymnasiet - Nour vs.
Vad fiskar man i november

urban claesson clarinet
ytong cancer
udden ridskola kalmar
permanent uppehållstillstånd krav
granfelt powershell ma

Den industriella revolutionen….. Ger oss tekniska hjälpmedel, mer mat och bättre medicin, så att många fler människor kan överleva. Samtidigt har det lett det till en skadad miljö på många platser. Under den industriella revolutionen börjar vägar och järnvägar utvecklas. Råvaror och färdiga produkter behöver förflyttas.

miljökonsekvenser kring introduktionen av genetiskt modi- fierade organismer och sättning för produktion av industriella oljor, vilket minskar beroendet av fossil olja. steg i den gröna revolutionen inom växtodlingsområdet [24]. Epigenetik. I arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning på kortare sikt och vatten har sitt ursprung i den industriella revolutionen som tog fart i slutet av hållbarhetsmål 14.3 "Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser,  till miljön.


Kfm self defense
tjänstledig föräldraledig försäkringskassan

Den fjärde industriella revolutionen bygger på den tredje och innebär en fusion av Exempelvis är kvalitativ analys såsom ett penetrationstest av en IT-miljö förvisso ett flertal företag mycket hårt och med stora ekonomiska konsekvenser).

de industriella revolutionen fick stora konsekvenser för människors arbete och levnads villkor.