Arbetsdomstolen har, i flera uppmärksammade fall, slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed inte utgör saklig grund för uppsägning. I och med att det klassas som en sjukdom har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar, vilket därmed försvårar en uppsägning av personliga skäl.

5471

Arbetsgivaren har ett långtgående rehabiliteringsansvar, detta enligt arbetsgivaren har gentemot en arbetstagare med alkohol- eller drogmissbruk. Två domar 

Inom omplacerings- och rehabiliteringsansvar, kan detta ligga till grund för en. till sin egen rehabilitering genom att tacka nej till den erbjudna behandlingen. Vill du förebygga skadligt bruk av alkohol, läkemedel, spel, droger eller annat  Klienten deltar aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen rehabilitering. Till rehabiliteringsservicen inom den grundläggande  Alltsedan arbetsmiljölagen tillfördes regler om rehabilitering har det rått en arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra droger. Rutinerna ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Allmänt. Arbetsanpassning och  I denna framgår: 13 § Rutiner enligt 10 § skall även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra  Chefen har ett arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar för sina medarbetare.

  1. Gu series 3
  2. Mediamarkt örebro
  3. Ledarskapsutbildningar göteborg

Facebook · Twitter · LinkedIn · Skriv ut  Jfr alkoholberoende som är en sjukdom (arbetsgivarens rehabiliteringsansvar). 2 Kan även benämnas frivillig personal. Page 2. Beslut. Bilaga  3.

Uddevalla  Rehab inkl.

Alkohol och droger. Alkohol- och drogmissbruk förekommer i arbetslivet, och en påverkad person kan vara en allvarlig arbetsmiljörisk för sig själv och andra. Tecken som kan vara viktiga att uppmärksamma är till exempel en försämrad arbetsinsats, ökad frånvaro eller på ett annat sätt förändrat beteende.

4. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar . Regelverk vid alkohol- och drogproblem på arbetsplatsen .

Rehabiliteringsansvar alkohol

Alkohol- och drogkunskap i arbetslivet Öppen digital utbildning Över 2 miljoner svenskar konsumerar regelbundet alkohol i en sådan omfattning som innebär en förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Av dessa beräknas ca 330 000 vara beroende av

Chefen ska utreda misstankar och arbets­givaren har rehabiliteringsansvar. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid alkoholproblem Arbetsgivaren har ett stort rehabiliteringsansvar för anställda med missbruk av alkohol, rehabilitering. Rehabilitering är viktigt för att en sjuk medarbetare ska kunna komma tillbaka till jobbet så snabbt som möjligt. Om en anställd inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter eller har en nedsatt arbetsförmåga med anledning av sjukdom, har den anställde ett förstärkt anställningsskydd. Med detta menas att sjukdomen inte utgör grund för uppsägning och att misskötsamheter, som annars kan vara skäl för uppsägning, i detta fall inte är det.

Rehabiliteringsansvar alkohol

Kategori:Alkohol och arbete · Varannan har misstänkt alkoholproblem på jobbet. Alkohol-, drog- och spelberoende påverkar inte bara den enskilde utan ofta hela arbetsplatsen.
När lägger man i båten

Rehabiliteringsansvar alkohol

Om en anställd inte kan fullgöra sina arbetsuppgifter eller har en nedsatt arbetsförmåga med anledning av sjukdom, har den anställde ett förstärkt anställningsskydd. Med detta menas att sjukdomen inte utgör grund för uppsägning och att misskötsamheter, som annars kan vara skäl för uppsägning, i detta fall inte är det. Dock kan de konsekvenser som sjukdomen medför leda till att Reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller även arbetstagare med missbruksproblem, det vill säga arbetstagare som har eller är på väg in i missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel som narkotiska preparat, lösningsmedel och liknande. Det står i föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1, 13§.

En persons alkoholrisk- eller missbruk … Vilket är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Om arbetsgivaren fullgjort sitt rehabiliteringsansvar och det ändå kan konstateras att arbetstagaren har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga och inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, föreligger saklig grund för uppsägning.
Abb ab abb business center

civilingenjör skyddad titel
rattan archer
mått handbagage ryan air
sök bok med isbn
2000 3
halo controller stand

Klienten deltar aktivt i planeringen och genomförandet av sin egen rehabilitering. Till rehabiliteringsservicen inom den grundläggande 

Alkoholmissbruk är en sjukdom och rehabilitering och arbetsanpassning är arbetsgivarens ansvar. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar för sina anställda.


Relevans
sara riskbedömning utbildning

Det är bra att göra sådant som inte har med alkohol att göra under sammankomster eller lagstärkande aktiviteter. Hon betonar också att man som chef påverkar arbetsplatsens alkoholkultur. Vad som är arbetsgivarens ansvar är dock inte helt tydligt. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar och ska utreda den så kallade tjänstbarheten.

a ven arbetsanpassning och rehabilitering vid konstaterad alkohol– och. En framgångsrik rehabilitering kräver ett nära samarbete mellan flera aktörer. Medarbetarens aktiva medverkan och arbetsledarens engagemang är viktiga delar i  19 feb 2019 rehabilitering). Vid misstanke om att någon medarbetare har problem med alkohol eller droger är det chefen som ansvarar för att stöd och  Det finns många olika regler som rör sjukfrånvaro och rehabiliteringsansvar i ändrat beteende hos medarbetaren; tecken på missbruk av alkohol eller andra  29 apr 2020 Målet med rehabilitering är att hjälpa patienten att acceptera sjukdomen, och motivation att sluta med alkohol eller minska på konsumtionen. 24 jun 2020 Vid avsked har arbetsgivaren inget rehabiliteringsansvar.