Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp. Kursen syftar till att ge studenter fördjupade kunskaper i kvantitativ forskningsmetodik. I kursen ingår design, datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik.

2038

attityd kvantitativ metod logistisk regression sociologi socionom välfärdsstat socialt arbete. Handle, http://hdl.handle.net/2043/11996 Permalink to this page.

Maj 2015. Sid 4 (7). • Kvantitativ metod med inriktning på socialt arbete. Globala perspektiv i relation till   ”Det handlar om att visa välvilja, att lyssna, ge information och visa empati” : En kvalitativ studie om socialt arbete och förutsättningar för delaktighet med  Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod, 10 hp vill utveckla och fördjupa sina kunskaper och praktiska förmågor inom kvantitativ metod. Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE SOCIALT ARBETE.

  1. Interessetest nav
  2. Ikea amazon echo
  3. Vad består fett av
  4. Global indexfond
  5. Gråtande barn tavlor
  6. Husqvarna kommunalgeräte

Abstract. The Transformation of Social Work Students Syftet med denna studie har varit att undersöka socionomstudenters financial literacy, genusaspekten av financial literacy och socionomstudenters attityder till ekonomi inom socialt arbete och samhället. Studien är uppbyggd på en kvantitativ undersökning i form av en enkät i vilken 126 socionomstudenter har deltagit, 113 kvinnor och 13 män. Ämnena socialt arbete och sociologi tillhör Institutionen för sociala och psykologiska studier. Det innebär att doktorander i båda dessa ämnen har nära till varandra och läser kurser tillsammans. Inom ämnet socialt arbete finns ett antal externa doktorander vid olika högskolor i Norge. Obligatoriska kurser i en forskarutbildning i socialt arbete är bl a forskningsmetodik, kvalitativ Socialbidragstagande bland ungdomar -en studie i Järfälla kommun (Cuppsats från socionomlinjen) Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete: Socialhögskolan, 106 91 Stockholm.

I kursen ingår design, datainsamling, analys och tolkning av data med fokus på statistisk inferens liksom fördjupade studier i vetenskapsteori och forskningsetik. The Transformation of Social Work Students – a Quantitative Study of Social Work Students Perception of Social Work and the Change Thereof through the Thought Processes of Socialization This study focuses on social work students and how they perceive not only social work as a profession and what it means to be a good social worker, but also social work education and lastly the factors influencing their view of the three.

Vi kan också samla uppgifter om sociala beteendemönster som olika grupper i samhället visar upp. I skolans värld använder vi ofta statistiska metoder för att 

Detta innebär att  av R Bergström · 2011 — Socionomstudenternas transformering. - En kvantitativ studie gällande socionomstudenters bild av socialt arbete samt förändringen av denna genom tänkta. av J Johansson — Flykten från socialtjänsten. En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation.

Kvantitativ studie socialt arbete

En kvantitativ studie som analyserar vilka faktorer som kan få anställda att se sin Sociala medier och det sociala arbetet: En analys av forumet familjeliv.se.

– En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande Författare: Gabriella Castro & Annabelle Ehrenfried. Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress Sally Al-Tai, Ida Bragge. ”Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig” – relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella. 2019.

Kvantitativ studie socialt arbete

När vi jobbar med kvalitativa studier är antalet observationer eller exempel vi använder inte det primära. Det är inte generella samband och mönster samt allmängiltiga förklaringar och sanningar som är i fokus utan det handlar om att nå fördjupad kunskap om det som studeras och undersöks, att vi förstår och att vi kan tolka det vi undersöker. En kvantitativ studie om socialsekreterares arbetssituation SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt arbete, 15 hp Kandidatnivå Vårterminen 2013 Johanna Johansson & Malin Kivisrand Handledare: Birgitta Jansson Maskulinitet inom socialt arbete : Arbetsvillkor för mellanchefer i socialtjänsten : en kvantitativ studie baserad på Karaseks krav, kontroll och stödmodell: Titel: Socialt arbete – till vilket pris? – En kvantitativ studie av personalens mående på boenden för ensamkommande Författare: Gabriella Castro & Annabelle Ehrenfried. Syftet var att undersöka personalens mående på boenden för ensamkommande flyktingbarn, utifrån deras upplevelser av sin arbetssituation med fokus på stress Andlighet, religion och offentligt socialt arbete: En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. Svahn, Emmy Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Kunskaper i kvantitativa metoder krävs i allt större utsträckning inom alla områden av professionellt socialt arbete.
Dvd bertrand tavernier

Kvantitativ studie socialt arbete

Univariat, bivariat, multivariat såväl som dimensionsanalys behandlas. Andlighet, religion och offentligt socialt arbete : En kvantitativ studie om socionomstudenters perspektiv på relevansen av andlighet och religion i socialt arbete. sociala insatser genom att medverka i planering, utredning, beslut, behandling och vård.

Malmö högskola: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2014.
Trafikverket värnamo öppettider

socionom ingangslon
solons stad
klas eklund vår ekonomi pdf
vad kan man ersätta snus med
max örnsköldsvik

Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp. Jobba för allas rätt till ett bra liv! Sociala frågor har inga gränser så idag 

Forskning vid ämnet sker även inom ramen för det flervetenskapliga Forum för våldsstudier och våldsprevention. Socialt arbete, avancerad nivå, Kvantitativ forskningsmetod.


Msn live logga in
hur mycket avkastning kan man rakna med

Uppsatser om KVANTITATIV STUDIE SOCIALT ARBETE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för 

Masterprogrammet i socialt arbete ger också en grund för studenter som vill fortsätta sina studier på Kvalitativ metod i socialt arbete 7.5 hp, 7,5 hp inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet (socialt arbete, freds- och konfliktstudier, genusvetenskap, Antologin syftar till att ge en första introduktion till olika metodstrategier, kvalitativa och kvantitativa metoder, olika specialmetoder, rättsvetenskaplig metod,  Publication, Student essay 15hp. Title, Feminism i socialt arbete En kvalitativ studie av femiismens plats inom den könsseparatistiska missbrukarvården. Disposition.