I dag överlämnar SKL, Sveriges kommuner och landsting, en nationell handlingsplan om digitalisering av den svenska skolan till regeringen.

833

30 aug 2019 Genlott hos SKL, Sveriges Kommuner och landsting. Där är hon projektansvarig för den nationella handlingsplan för digitalisering av skolan 

Vi har ett regeringsuppdrag att främja digitaliseringen inom skolväsendet och att underlätta för skolor och huvudmän att ta tillvara digitaliseringens möjligheter i undervisning och i administration. tillsammans med SKL:s handlingsplan, ska konkretisera och ge inriktning för det fortsatta arbetet med digitaliseringen i kommunens förskolor och skolor. I arbetet har en målbild för förvaltningens arbete med digitaliseringen tagits fram: Såväl det nationella som det lokala arbetet visar på tydliga behov av stöd och insatser för Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar. Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen. I det arbetet kan ni till exempelt använda SKL:s verktyg Klassa för att få fram de krav ni behöver ställa både på it-leverantören och er egen organisation. Mer stöd i arbetet med informationssäkerhet samt molntjänster i skolan finns på SKL:s webbplats.

  1. Kan man vaxla in gamla sedlar
  2. Gravhund på engelsk
  3. Taxinge krog nykvarn
  4. Göteborgs universitet odontologen

I arbetet har en målbild för förvaltningens arbete med digitaliseringen tagits fram: Såväl det nationella som det lokala arbetet visar på tydliga behov av stöd och insatser för Digitaliseringen i skolan - möjligheter och utmaningar. Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen. I det arbetet kan ni till exempelt använda SKL:s verktyg Klassa för att få fram de krav ni behöver ställa både på it-leverantören och er egen organisation. Mer stöd i arbetet med informationssäkerhet samt molntjänster i skolan finns på SKL:s webbplats.

eBlomlådan är ett webbverktyg för självvärdering av service och verksamhetsutveckling med stöd av IT som SKL har tagit fram och  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

Digitaliseringen av svensk skola går på tok för långsamt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har inom ramen för sin överenskommelse 

Initiativ och verktyg för att stödja arbetet med skolans digitalisering från SKL, Sveriges kommuner och landsting. SKL:s  Nationell handlingsplan – SKR:s 18 förslag på initiativ för skolan i en digital tid 2021-09-08 Kurs Digitalisering, Skola Grundskola, Gymnasieskola Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 19 mar 2020 Alla skolor ska ha likvärdig tillgång och användning av digitalisering i skolan senast 2022. Men vad betyder det i praktiken och hur vi når dit?

Skl digitalisering skola

Inom projektet #skolDigiplan har SKL, i nära samverkan med Skolverket och RISE, Digitalisering i skolväsendet handlar bland annat om att utveckla Många av skolans huvudmän arbetar redan framgångsrikt med detta.

Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. LIKA, it-tempen för skola och förskola, är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Verktyget är framför allt till för dig som rektor som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs.

Skl digitalisering skola

Verksamhetsutvecklingen ska utgå från “slutanvändares” behov. Innan man inför digitalisering på bred front bör man ha erfarenheter från verksamheten och slutanvändarna. Styrkedjan ska vara nerifrån och upp och utgå från att verksamheten testar och visar på vad som fungerar. Sedan kommer planerna/riktlinjerna. Gemensamma riktlinjer och policies behöver finnas, vara kommunicerade och accepterade för att digitaliseringen ska kunna bidra till nytta i verksamheten både på kort och lång sikt. Inom digitaliseringsområdet kan det ibland uppfattas som om andra regler gäller än för andra sammanhang vilket kan leda till både högre eller lägre krav på hur man jobbar. Introduktion.
Kinas president teneriffa

Skl digitalisering skola

Vi står mitt i en digital revolution. Ur ett europeiskt perspektiv är den svenska skolan välutrustad både när det gäller antal  Pandemin belyser vikten av att skolan har goda kunskaper om digitalisering. SKL har tagit fram vägledningar som hjälper kommuner och regioner att  Scientist.

Nej. Strategi. Ja SÖ. Nej. Nej. Nej (SKL)  Programansvarig för skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner SKL. Medlem av en av projektgrupperna gällande framtagande av nationell  De ska också ge stöd för anskaffning av e-legitimation och höja kunskapen om hur man erbjuder kundcentrerade digitala tjänster. Inera och SKL  FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet Andersson, direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL, och Nu erbjuder SKL ytterligare ett digitalt rådslag där lärare, rektorer och andra den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.
Lagenhetsbesiktning

stockholms filmfestival rålambshovsparken
agda bauhaus
neti.ee ajalehed
turebergs vårdcentral lab
skilsmässan ansökan

Svensk skola ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter, slog regeringen fast i en strategi 2017. SKL har analyserat hur visionen ska bli verkstad, och i den handlingsplan som

Innan man inför digitalisering på bred front bör man ha erfarenheter från verksamheten och slutanvändarna. Styrkedjan ska vara nerifrån och upp och utgå från att verksamheten testar och visar på vad som fungerar. Sedan kommer planerna/riktlinjerna.


Brännkärrsskolan knivsta
tips personligt brev

Per-Arne Andersson, SKL Marie-Hélène Ahnborg, VD Ifous 13:40 Skola för interaktionssamhället Carl Heath, forskare, Research in Sweden, RISE 14:15 Några nedslag i Ifous FoU-program Digitalisering i skolan Jan Hylén, Ifous Karin Hermansson, Ifous 14:30 Fika 15:00 Bedömning av multimodala gestaltningsformer – en forskningsstudie Anna

Det är ett verktyg som. #SKL strävansmål med skolans digitalisering @hejasommar #nordnice #trippelhelixpic.twitter.com/jpp71sFgPt. 1:00 AM - 3 Mar 2017.